ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, οι παραγγελίες μπορούν να δίνονται:

Τηλεφωνικά: 210 5550615, 210 5777627
Μέσω fax: 210 3462081
Ηλεκτρονικά: orthokinisi@gmail.com

Διακίνηση εμπορευμάτων:

Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη του πελάτη και τυχόν ζημιές των εμπορευμάτων βαρύνουν τον ίδιο ή
την μεταφορική εταιρεία.

Παραλαβή εμπορευμάτων:

Λάθη που διαπιστώνονται κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων γίνονται αποδεκτά
μόνο εφ΄όσον κοινοποιηθούν στην εταιρεία μας εντός τριών (3) ημερών.

Επιστροφές εμπορευμάτων:

Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός τριών (3) ημερών και κατόπιν συνεννόησης.